Starý Poddvorov - Hody 04.-05.08.2013
img00002.jpg